Evalvacija

  • Možnost 1:1 poučevanja za personalizirano učenje,
  • vpliv na pedagogiko, organizacijo in poučevanje in vpliv tehnike, sprememba motivacije učencev, sprememba učnega procesa v odnosu do kompetenc,
  • analiza konteksta pogojev,
  • nivo vpliva na socialnem in šolskem nivoju,
  • spremljanje implementacije projekta kot takega,
  • osamosvojitev specifičnih ciljev projekta,
  • učinkoviti management in implementacija trajnega vključevanja.