Rezultati

  • Izboljšan obisk oz. prisotnost učencev v šoli.
  • Višja motivacija učencev (priložnost neodvisnega dela, narava nalog, kvalitetna povratna informacija…).
  • Možnost učenja izven šole (vsak učenec ima svojo napravo).
  • Osvojeno neodvisno in individualno učenje, kot posledica izboljšanje digitalnih kompetenc.
  • Razvoj inovativne pedagogike 1:1, izmenjava različnih učnih paradigem (frontalna, individualna, sodelovalna..), dodeljevanje različnih individualnih nalog, pozornost se usmeri na ena na ena učenje spremljanje napredka vsakega posameznega učenca, razvoj smernic).
  • Drugačna organizacija pedagoškega dela kot posledica uvedbe e-storitev.
  • Boljša vključenost ranljivih skupin (individualizacija, personalizacija).
  • Širitev rezultatov inovativnega poučevanja z usposobljenimi učitelji in inovativnimi šolami.
  • Univerzalni rezultati, ki omogočajo trajnost, razširljivost in implementacijo inovativne pedagogike 1:1 v ostale VIZ.