Specifični cilji projekta

 • Razvoj inovativne pedagogike 1:1 (pedagoških strategij).
 • Povečanje primerov “izzivalnih” inovativnih praks , ki so usmerjene na učenca.
 • Razvoj in priprava metodologije za uvajanje inovativne pedagogike 1:1.
 • Pospešiti smiselno uporabo IKT pri poučevanju in učenju.
 • Dvig digitalnih kompetenc za vse udeležence projekta.
 • Povezati formalno in neformalno učenje.
 • Integracija IKT v kurikulum.
 • Razvoj in nadgradnja profesionalnega usposabljanja pedagoških delavcev, vključujoč učence, starše in šolsko skupnost.
 • Povečati možnosti učenja kjerkoli in kadarkoli (vsak učenec ima svojo napravo) s ciljem dviga angažiranosti učencev in motivacije.
 • Povezovanje učencev v socialne mreže in s tem večanje interaktivnost, ostrenje in širitev mišljenje ter krepitev intelektualne radovednosti.
 • Omogočiti večsmerno komunikacijo in sodelovanje med učiteljem in učencem in razširjati učenje izven razreda in ustaljenega urnika.
 • Povečati neodvisnost, samoiniciativnost, individualizacijo, komunikacijo, kreativnost in sodelovalne veščine.
 • Razširiti formalno skupnost učenja in vključiti starše, sorodnike in druge ljudi, ki so pomembni za učenčevo življenje.
 • Fokus na personaliziranem učenju s podporo individualiziranih stilov učenja v odnosu do ranljivih skupin.
 • Usposobiti učitelje, ki vedo kdaj in kako uporabiti IKT.
 • Globlje razumeti učne prakse z 1:1 pedagogiko v razredu.
 • Izboljšanje komunikacije med učenci, učitelji, starši in strokovnjaki.
 • Podpora vodstvu in organizaciji z uvajanjem novih e-storitev.
 • Razvoj metodologij in strategij evalvacije na različnih področjih projekta.
 • Evalvacija, ki naj pokaže vpliv inovativne pedagogike 1:1 na ravni digitalnih kompetenc in bralne pismenosti (še posebej ranljivih skupin) ter drugih področjih.