NAPOJ

Projekt NAPOJ – Načrtovanje poučevanja Algoritmov in napoj-logo-text-2Programiranja ter Organizacija skupnosti, ki ga vodi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko v sodelovanju z drugimi partnerji, vključno z MIZŠ je bil izbran na razpisu podjetja Google CS4HS (Computer Science for High School).

Vsebina projekta bo sledila pred kratkim izdanemu učbeniku »Računalništvo in informatika 1, E-učbenik za informatiko v gimnaziji« (izdale so ga sestrske fakultete UL FRI, UM FERI in UP FAMNIT), dostopen na http://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik. Poudarek bo na poučevanju programiranja, zato bomo uporabili še okolje »Projekt TOMO« (razvili so ga na UL FMF), dostopen na https://www.projekt-tomo.si, v katerem bo zbirka nalog z možnostjo preverjanja pravilnosti delovanja pripravljenih rešitev.

Projekt je namenjen vsem profesorjem s področja računalništva in informatike in predstavlja priložnost in izziv vsem, da nadgradijo raven svojih strokovnih in pedagoških kompetenc ter prispevajo k dvigu ravni znanja dijakov v Sloveniji ter posledično v Evropi in svetu.

Vprašanja lahko posredujete po e-pošti [email protected].