Cilji projekta

Cilj projekta je vzpostaviti skupnost učiteljev in profesorjev računalništva in informatike ter jih opremiti s potrebnimi gradivi in orodji s poudarkom na poučevanju programiranja.

Aktivno delovanje skupnosti bodo spodbujali predvsem »mojstri učitelji« in sicer preko regijskih usposabljanj in srečanj v živo. Za delovanje skupnosti bo uporabljena spletna učilnica na portalu SIO, kjer bodo učne priprave s primeri, forumi ter druga orodja za sodelovalno delo https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9361 (zaenkrat (junij 2016) je spletna učilnica odprta le mojstrom učiteljem, vsi ostali lahko dobijo dostop jeseni 2016). Do takrat si lahko več preberete na http://lusy.fri.uni-lj.si/en/node/205.