Koordinator projekta

Vodstvo konzorcija

Silvester Tratar, vodja projekta
Vida Vidmar, koordinatorica
Aleksandra Saša Kučan, pomočnica koordinatorice

Upravni odbor konzorcija

Silvester Tratar,ERSŠG Ljubljana, vodja projekta
Ivan Ketiš, SERŠ Maribor, član
Alenka Lukman Košir, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana, članica
Ivan Poklič, Srednja ekonomska šola, Celje, član
Boris Plut, Šolski center Novo mesto, Novo mesto, član
Marija Simčič, Ekonomska srednja šola, Kranj, članica
Rajmund Valcl, Šolski center Velenje, Velenje, član
Katja Pavlič Škerjanc, ZRSŠ, Ljubljana, članica