Partnerji projekta

 • BIC LJ, Gimnazija in veterinarska šola, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana
 • Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, Ekonomska gimnazija, Gorenjska c. 13, 4240 Radovljica
 • Ekonomska šola Kranj, Ekonomska gimnazija, Kidričeva c. 65, 4000 Kranj
 • Ekonomska šola Ljubljana, Ekonomska gimnazija,Prešernova 6, 1000 Ljubljana
 • Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija, Ekonomska gimnazija, Noršinska ul. 13, 9000 Murska Sobota
 • Ekonomska šola Novo mesto, Ekonomska gimnazija, Ulica talcev 3A, 8000 Novo mesto
 • ERSŠG Ljubljana, Strokovna gimnazija, Vegova ulica 4, 1000 Ljubljana
 • Gimnazija Brežice, Ekonomska gimnazija, Trg izgnancev 14, 8250 Brežice
 • Gimnazija Celje Center, Kosovelova 1, 3000 Celje
 • Gimnazija Koper, Umetniška gimnazija, Cankarjeva 2, 6000 Koper
 • Gimnazija Nova Gorica, Delpinova 9, 5000 Nova Gorica
 • Grm Novo mesto, biotehniška gimnazija, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Tehniška gimnazija,Sevno 13, 8000 Novo mesto
 • I. Gimnazija v Celju, Gimnazija, Umetniška gimnazija – glasbena smer, Kajuhova 2, 3000 Celje
 • SEPŠ Koper, Ekonomska gimnazija, Martinčev trg 3, 6000 Koper
 • SERŠ MB, Tehniška gimnazija, Smetanova 6, 2000 Maribor
 • SEŠ Maribor, Ekonomska gimnazija, Trg B. Kidriča 3, 2000 Maribor
 • SETŠ Nova Gorica, Ekonomska gimnazija, Erjavčeva 8, 5000 Nova Gorica
 • SGŠ MB, Tehniška gimnazija, Smetanova 35, 2000 Maribor
 • Srednja ekonomska šola Celje, Ekonomska gimnazija, Vodnikova 10, 3000 Celje
 • Srednja glasbena in baletna šola Ljubljana, Umetniška gimnazija,Ižanska 12, 1000 Ljubljana
 • Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, Umetniška gimnazija – likovna smer,Gosposka 18, 1000 Ljubljana.
 • Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Gimnazija in umetniška gimnazija, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
 • ST in PŠ Trbovlje, Tehniška gimnazija,Šuštarjeva 7a, 1420 Trbovlje
 • STŠ Koper, Tehniška gimnazija,Izolska vrata 2, 6000 Koper
 • ŠC Celje, Gimnazija Lava, Tehniška gimnazija, Pot na Lavo 22, 3000 Celje
 • ŠC Krško-Sevnica, Strokovna gimnazija, C. krških žrtev 131, 8270 Krško
 • ŠC Novo mesto. Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Tehniška gimnazija, Šegova ul. 112, 8000 Novo mesto
 • ŠC Rudolfa Maistra Kamnik, Ekonomska gimnazija, Novi trg 41 a, 1241 Kamnik
 • ŠC Velenje, splošna in strokovna gimnazija, Splošna in strokovna gimnazija, Trg mladosti 3, 3320 Velenje
 • ŠČ Ptuj, ekonomska šola, Ekonomska gimnazija, Volkmerjeva c. 19, 2250 Ptuj
 • TŠC Kranj, Strokovna gimnazija, Kidričeva c. 55, 4000 Kranj
 • TŠC Nova gorica, Tehniška gimnazija in zdravstvena šola, Tehniška gimnazija, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica