Razvoj naravoslovnih kompetenc

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013,
3. razvojne prioritete:”Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja”,
3.1 prednostne usmeritve: “Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja” ter Javni razpis za izvajanje projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011.

Cilj projekta:

Razviti didaktične strategije in pristope predvsem na tistih področjih naravoslovnega vedenja, ki bodo pomembno vplivali na družbo prihodnosti. Izvajalci bodo v okviru projekta razvili strategije, metode in tehnike, ki bodo zagotovile uspešno prevajanje znanstvenega znanja v šolsko znanje ter poskrbeli tudi za samo promocijo naravoslovja.

Predvideni rezultati projekta:

  • izhodišča nove didaktike naravoslovja
  • didaktična gradiva/modeli, pripravljeni za določeno naravoslovno vedo in določeno četrtletno obdobje po šolski vertikali po šolski vertikali
  • preverjanje gradiv/modelov v šoli
  • delavnice za usposabljanje učiteljev praktikov
  • udeležba sodelujočih strokovnjakov na mednarodnih konferencah
  • projekti promocije za popularizacijo naravoslovnih ved med mladimi