Panel mladih

Pod vodstvom Zavoda MISSS deluje panel mladih, ki ga sestavlja skupina mladostnikov v starosti do 18. leta. Z mladimi se tako aktivno pogovarjamo o njihovih stališčih mnenjih in vrednotah pri uporabi interneta ter mobilnih naprav, prav tako pa so zelo pomembni tudi pri odločanju, kakšna in katera gradiva s področja varne rabe tehnologij bi bila za njih zanimiva. Njihovo mnenje zato šteje, prav tako njihovi pogledi in izkušnje, s kakšnimi težavami se pri uporabi tehnologije dejansko srečujejo.