Opis projekta, delitev sredstev

Arnes je leta 2017 začel z izvajanjem sio-2020-500pxštiriletnega ‘Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju’, krajše poimenovanega Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oziroma SIO-2020. V okviru Programa bomo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.

Program se bo izvajal skozi tri medsebojno povezane dejavnosti:

  • izgradnja brezžičnih omrežij,
  • nakup nove opreme (IKT),
  • razvoj e-storitev in e-vsebin.

Sredstva

arnes-sio-2020_877