Nakup nove opreme (IKT)

  • Nakup nove opreme (osebni, prenosni in tablični računalniki, projektorji …) za VIZ bo potekal v vseh štirih letih (2017, 2018, 2019 in 2020).
  • Delež sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 50 %.