Spletno oko

Spletno-oko.si je slovenska spletna prijavna točka, kjer lahko anonimno prijavite otroško pornografijo in sovražni govor na internetu.
Spletno-oko.si deluje v okviru komunitarnega programa Varnejši internet plus in organizacije INHOPE. Kot člani svetovalnega telesa pri projektu sodelujejo tudi Vrhovno državno tožilstvo Slovenije in Policija ter predstavniki medijev in ostalih organizacij, ki aktivno delujejo na področju varovanja pravic otrok.
Projekt financira Generalni direktorat za informacijsko družbo pri Evropski komisiji, Direktorat za informacijsko družbo v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in partnerji – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Zveza potrošnikov Slovenije in Akademska in raziskovalna mreža Slovenije.
Sodelovanje podobnih točk v Evropi se je izkazalo za učinkovit ukrep v boju za zmanjšanje nezakonitih vsebin na internetu. Slovenski uporabniki interneta lahko zdaj tudi sami z anonimnim poročanjem o obstoju potencialno nezakonitih vsebin prispevate k varnejšemu internetu.