Cilji

Prijavna točka Spletno oko svoje poslanstvo in vlogo izpolnjuje z doseganjem naslednjih ciljev:

  • Delovanje prijavne točke, ki omogoča prijavo domnevno nezakonitih vsebin spolne zlorabe otrok in sovražnega govora na spletu.
  • Osveščanje o prijavni točki in nezakonitih spletnih vsebinah tako ključnih deležnikov kot tudi splošne javnosti. 
  • Hitra in učinkovita obravnava prejetih prijav, kar dosegamo z rednim in hitrim pregledovanjem in posredovanjem domnevno nezakonitih prijav na policijo in prijavnim točkam v tujino.