Cilji

Cilji programa svetovanja so: mladim vsakodnevno zagotoviti možnost zaupnega in anonimnega pogovora o težavah, stiskah, vprašanjih tudi v povezavi z uporabo interneta in mobilnih naprav; mladim omogočiti svetovanje z upoštevanjem načela enake dostopnosti za vse uporabnike; zagotovitev brezplačne storitve; skrb za enotno in kvalitetno delo svetovalcev (izobraževanja); spodbujanje prostovoljnega dela med mladimi; prepoznavnost programa med mladimi; aktivno vključevanje mladih v delovanje programa.