Ustvarjalni razred

Kako so tablični računalniki lahko podpora pri novih načinih poučevanja in učenja v šolah?

  • Namen projekta Ustvarjalni razred (Creative Classrooms Lab) je razvijati inovativne učne scenarije, pri katerih učenci in učitelji uporabljajo tablične računalnike pri pouku in izven šole.
  • Program podpirajo ministrstva za izobraževanje v devetih evropskih državah, pilotna izvedba pa že poteka v 45 razredih, ki uporabljajo tablične računalnike različnih dobaviteljev.
  • Ministrstva za izobraževanje se povezujejo s partnerji iz industrije, ki bodo sodelovali pri načrtovanju in izvajanju scenarijev, in bodo postali pridruženi partnerji v projektu. V Sloveniji se povezujemo s podjetjem Microsoft.

Kaj je bistvo projekta Ustvarjalni razred?

Model uporabe računalnika 1 : 1 se hitro spreminja, še posebej zaradi hitrosti, s katero novi tablični računalniki različnih proizvajalcev prihajajo na tržišče. To pa vse bolj vpliva tudi na pouk v šolah. V naslednjih 2-3 letih se bodo ustvarjalci programa soočali z zahtevnimi izzivi: Kako učinkovito vlagati v nacionalne programe s tabličnimi računalniki? Kaj svetovati šolam, ki uvajajo inovativno pedagogiko 1 : 1?

V okviru projekta Ustvarjalni razred bo v ta namen izvedenih vrsto poskusnih programov, iz katerih bomo izbrali primere umestitev, učinkov in nadgradnje pedagoških pristopov 1 : 1. Te dragocene izkušnje bodo podpora pri nadaljnjih odločitvah ustvarjalcev programa in temelj za njihove raziskave v prihodnje. Konkretne učne ure iz pilotnih izvedb bodo tudi:

  • s svojimi primeri dobre prakse, priporočili in usposabljanjem pomagale šolam, ki želijo uvajati pouk s tabličnimi računalniki v okviru svoje IKT strategije;
  • podpirale sodelovanje med ministrstvi za izobraževanje in pristojnimi lokalnimi izobraževalnimi ustanovami, in jih spodbujale, naj uvajajo spremembe v svoj izobraževalni sistem;
  • omogočile ustvarjalcem programa, da v okviru projekta opazujejo, v kakšnem obsegu poteka usvajanje inovativne prakse, in kako jo učinkovito spodbujati.