Končni rezultat projekta

Za ustvarjalce programa

Projekt Ustvarjalni razred bo:

  • širil ozaveščenost o programu znotraj ministrstev za izobraževanje tako na nacionalni kot na lokalni ravni z namenom, da bi spodbudili širše zanimanje za projekt in za implementacijo njegove inovativne učne prakse;
  • omogočil ustvarjalcem programa, da v okviru projekta opazujejo, v kakšnem obsegu poteka usvajanje inovativne prakse 1 : 1. Te izkušnje bodo osnova za njihove nadaljnje odločitve.


Za učitelje

Učne ure, izvzete iz pilotnih scenarijev, bodo služile kot:

  • usposabljanje za učitelje v obliki tečaja Ustvarjalni razred;
  • smernice za uspešno integracijo tabličnih računalnikov v pouk;
  • primeri dobre prakse.