Namen projekta

Projekt Ustvarjalni razred bo:

  • deloval kot laboratorij novih idej tako, da bo povezal ustvarjalce programa, inovativne učitelje in dobavitelje tehnološke opreme z namenom razvijati inovativne pedagoške scenarije, ki preizkušajo prednosti tabličnih računalnikov pri novih metodah poučevanja in učenja;
  • omogočil izvajanje pilotne serije teh scenarijev v 45 razredih, ki so že opremljeni s tabličnimi računalniki različnih ponudnikov;
  • spremljal praktične učinke, ki jih dosežemo z uporabo tabličnih računalnikov in se osredotočal na prednosti pri sodelovalnem delu, personalizaciji in aktivnem učenju;
  • raziskoval, kako lahko tablične računalnike učinkovito povežemo z obstoječimi tehnologijami, ki jih v šoli že vsakodnevno uporabljamo;
  • nudil različne vrste usposabljanja za udeležence in tako podpiral ministrstva, da bodo bolj učinkovito in v večjem obsegu v praksi uvajala inovativni pedagoški pristop 1 : 1.

Kako bo projekt konkretno deloval?

Projekt Ustvarjalni razred je razdeljen na dva pilotna cikla. Spremljali bomo razvoj scenarijev, podpirali pilotne izvedbe na šolah in organizirali delavnice z namenom uvajanja novih metod v širokem obsegu.

Razvijanje učnih scenarijev

  • Razvijanje učnih scenarijev poteka v skladu s smernicami projekta iTEC. To je vodilni projekt v zvezi z načrtovanjem razreda prihodnosti, ki ga prav tako koordinira Evropska šolska mreža (European Schoolnet), zagotavlja pa tudi orodja za izoblikovanje scenarijev za razred prihodnosti (Future Classroom Scenarios Toolkit), ki ga uporabljajo ministrstva za izobraževanje, sodelujoča v projektu Ustvarjalni razred.
  • Iz učnih scenarijev, ustvarjenih v projektu Ustvarjalni razred, lahko učitelji izvzamejo konkretne učne dejavnosti, ki vključujejo rabo tabličnih računalnikov, in jih vključijo v svoj pouk. Doseči želimo, da bi bili učitelji, učenci in ostali zainteresirani aktivni pri učenju v šoli in izven.